Göteborgs Industriinstallation AB
Det självklara valet

  3D Mätning

  

 

 

Lasertracker-system är marknadsledande när det gäller noggrannhet, driftsäkerhet och hållbarhet i portabla mätutrustningar.

En Leica är ett portabelt mätsystem som med hjälp av en laserstråle kan göra noggranna mätningar och kontroller i en sfärisk volym upp till 160 m.

Leican kan arbeta i de mest krävande miljöer även i regn och har ändå en högsta nivå av precision. Utrustningen körs helt via WiFi och kan då användas helt trådlöst. Teleskopets rotation kan mäta 360 grader horisontellt och 290 grader vertikalt.