Göteborgs Industriinstallation AB
 

Miljö & kvalitetspolicy

 

Göteborgs Industriinstallation AB utför tjänster inom mekanik, byggnadssmide, hydraulik, pneumatik samt entreprenad. Vi kan bidra med idéer och lösningar till olika problemställningar inom våra arbetsområden.

Våra ledord är kvalitet, säkerhet och service.

Kvalitet:

  • Det är viktigt för oss att du som kund alltid skall känna dig trygg med vad vi presterar och levererar.
  • Vår målsättning är att vi ska utföra uppdragen på rätt sätt och i rätt tid.


Miljö:

  • Vår ambition är att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och det ska vi göra genom att planera våra transporter och vid inköp, välja bilar med lägre bränsleförbrukning än tidigare eller bilar med alternativa bränslen för att minska våra CO2-utsläpp.
  • Vi ska förebygga förorening genom att minska vår påverkan från skadliga kemikalier, minska vår energiförbrukning och sortera vårt avfall.


För att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar i vårt arbetssätt och självklart följer vi de lagar och andra krav som vi omfattas av.

 

Göteborg 2019-04-15

Fredrik Lindvall, VD